nyatr3

WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté – AUK har till uppgift att samla och sprida kunskap och information till uppfödarna och hanhundsägarna så att dessa med rasens bästa för ögonen bedriver avel i enlighet med de stadgar, förordningar, föreskrifter och paragrafer som vi skall rätta oss efter.

Alla är välkomna med frågor till Avels- och Uppfödarkommittén. Vi ser till att frågorna kommer rätt och blir besvarade. Vi hoppas på ett gott samarbete.


Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PDF relaterade filer:

RAS-revidering 2015 med kommentar från SKK

Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av RAS 2015

Dokument med info om hälsoenkäten 2013

Hälsoenkäten 2013

Sammanställning av resultat från hälsoenkät 2013 samt siffror för 2008

Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS