nyatr3

 

westienytt201901WestieAlliansen utger fyra gånger om året medlemstidningen
WestieNytt som innehåller kåserier och intressanta artiklar för alla att läsa.

Redaktion
Ansvarig Utgivare

​Catharina Hasselgren
070-651 61 02

Redaktör och layout
0721-64 03 42
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Material till WestieNytt skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du bidra med något till WestieNytt?
Det kan vara bra att veta att på en sida rymms ca 2080 tecken (med blanksteg) och då får du även plats med en bild.

Bilder ska vara högupplösta, minst 300 dpi, (1280 x 1024 pixlar)

Annonsörer och författare ansvarar för riktighet i sak och innehåll i insänt material. Redaktionen har rätt att refusera material och även redigera inskickat material.

Material kan sparas till kommande nummer.

Vi är mycket tacksamma för alla annonser till WestieNytt, men alla annonser ska vara betalda innan publicering och sätts in på BankGiro 5332-0123

Faktura skickas på begäran via kassören.

 

Deadline / Sista materialdag Utgivning
     
Nr 4/2023 20/11  v 51 
Nr 1/2024 19/2  v 12 
Nr 2/2024 21/5  v 25 
Nr 3/2024 20/8  v 38

 
 
 
  

Annonspriser
Priserna avser högupplöst, tryckfärdigt material i form av pdf i 300 dpi.

Medlemsannonser
Helsida 500 kr
Halvsida 250 kr
Hjälp med montering och layout av annons 400 kr

Kommersiella annonser
Hel insida 1200 kr
Halv insida 600 kr

 

ARBETSORDNING WESTIENYTT

* Allt material som skickas till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
ska bekräftas att det mottagits tex med texten “Tack för ditt material till WestieNytt. Hälsningar redaktören”.
 Bekräftelse ska ske inom 2 dagar. Om redaktören inte är tillgänglig för detta 
ska ansvarig utgivare meddelas innan frånvaron som då går då in och bekräftar.

* I samband med manusstopp ska redaktören ge förslag på tid för fysiskt möte med hela kommittén, vilket bör ligga mitt emellan manusstopp och den tidpunkt när tidningen ska gå till tryckeriet

*Två dagar efter manusstopp ska redaktören meddela kommittén vad som kommit in till tidningen, vad som behöver kompletteras genom att redaktören agerar och vad som behöver kompletteras genom att övriga kommittémedlemmar agerar. Det är i första hand redaktören som svarar för att material inkommer utifrån det ev. “tema” som vi angivit.

*Ett första tidningskorrektur ska delges kommittémedlemmarna inom en vecka efter manusstopp och sedan löpande.

*Det fysiska tidningskommittémötet ska hållas i en god och konstruktiv anda där vi sätter tidningsläsarnas bästa i centrum och alla kommittémedlemmars synpunkter beaktas.

*Det slutliga korrekturet ska tillsändas kommittémedlemmarna innan det går till tryckeriet och alla medlemmar ska svara via mail både att man fått materialet och ev. synpunkter eller att korrekturet är ok för att tryckas.

2014-05-18/MR